Romantiek muziek

 


Gerelateerde dossiers:

:: Muziekgeschiedenis index

:: Middeleeuwen

:: Renaissance

:: Barok

:: Klassieke tijd

Algemeen

Het lag voor de hand dat, nadat Haydn en Mozart de Klassieke vorm hadden bepaald, andere componisten deze vastgestelde vormgrenzen zouden gaan verleggen. De Romantische componisten streefden naar een directere expressie van emoties door middel van muziek. Die ontwikkeling werd voorheen niet wenselijk geacht, maar liep parallel met soortgelijke veranderingen in de schilderkunst en literatuur.

 

De eerste Romantische golfPiano waarop Chopin speelde en componeerde in 1848 en 1849.

Het muzikale landschap begon in het begin van de 19de eeuw langzaam te veranderen. Komische opera en ballet waren succesvol en dat illustreert de geest van ontspannenheid en fantasie. Religieuze muziek moest nog steeds plaats maken voor onafhankelijkheid en de musicus profileerde zich als virtuoos. De technische verbeteringen van de piano maakten het mogelijk te beantwoorden aan de eisen van de musici als Liszt en Chopin. Het Romantische orkest werd instrumentaal behoorlijk uitgebreid met onder meer de contrabas, de engelse hoorn en de basklarinet. De blaasinstrumenten kregen de bovenhand op de strijkers.

 

 

 

 

De periode 1850 - 1880

Na de Parijse revolutie in 1848 brak stilaan het nationalisme door: onderdrukte volkeren van Europa durfden hun stem te laten horen. Er was een periode van welvaart aangebroken, als gevolg van de industriele revolutie. De ontwikkeling van de pers en de muziekdrukkunst vergemakkelijkte de verspreiding van muziek. Publieke concerten namen toe en kregen een volwaardige plaats in het gemeenschappelijke leven.

Orkestrale lyriek, uitgedrukt in machtige klanken en met grote orkestbezetting, kwam meer en meer in zwang. Het Romantische orkest had definitief het Klassieke orkest verdrongen. Door de industriele vervaardiging van instrumenten was het mogelijk om een nieuw geluid, onder meer met zware bassen, voort te brengen.

 

 

De Laat - Romantiek: Opera

Het einde van de 19de eeuw staat vooral in het teken van de opera. De opera krijgt zijn Duitse en Italiaanse bekroning. Overeenkomst tussen de opera´s uit de verschillende landen was vooral de opbouw van verschillende dramatische gebeurtenissen, die uiteindelijk eindigden in tragedie. Er waren echter ook verschillen. De opera in Italie bouwde vooral voort op de operagenres uit de 18de eeuw. De zang stond daarbij centraal. Verdi legde in zijn opera´s de nadruk op het menselijke drama; Puccini schepte vooral realistische portretten van het leven van alle dag.

Opera te Rome (Door Panini, Louvre museum)

 

Dit in tegenstelling tot de ontwikkeling in de Duitse opera. Richard Wagner kan bestempeld worden als de belangrijkste componist van de Duitse opera. Het ideaal van Wagner was het Gesamtkunstwerk, een schepping waarbij muziek, literatuur en beeldende kunsten zeer nauw met elkaar verbonden waren.

 

 

Belangrijke componisten

Beethoven, Schubert, Chopin, Mendelssohn, Brahms, Verdi, Wagner.


- Cult Kanaal 2004 -